Produkt
begynnerlesing

Produkt beskrivelse

Begynnerlesing: praktisk/teoretisk innføring

Boka tar for seg utfordringer knyttet til lesing på 1.-4. klassetrinn. Den beskriver bl.a. språkstimulerende øvelser, øvelser i språklig bevissthet, praktisk-metodiske tips for leseinnlæring, skriving og lesing som prosess, skriftforming og hvordan man kan få gjort diagnostiske avklaringer på de forskjellige klassetrinnene. Målgruppa er lærere på småskoletrinnet, lærerstudenter, pp- tjenesten og foresatte. Har litteraturliste.

Begynnerlesing

kr 395.00

ISBN: 9788292375198. Kategori: .