Personvernerklæring

Personvernerklæring for Pedagogisk Forlag AS

1  Innledning

Pedagogisk Forlag AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller kjøpshistorikk.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

·  Kjøpsinformasjon:
Alle kjøp av våre produkter på pedforlag.no blir videresendt og håndtert av Forlagssentralen. De har egen personvernerklæring:

Forlagssentralen Personvernerklæring

I tillegg ligger kjøpsinformasjon lagret på pedforlag.no
Den informasjonen kan du alltid be om å få slettet. Se punkt 6.

·  Kommunikasjon:
Epost som sendes fra kontaktskjema på pedforlag.no, blir videresendt og håndtert av Forlagssentralen.

De har egen personvernerklæring:

Forlagssentralen Personvernerklæring

·  Opplysninger om bruk på nettsidene:
Vi bruker informasjonskapsler (Cookies) på til å forbedre brukeropplevelsen på websiden.
Vi bruker Google Analytics til å analysere trafikken inn til vår webside
( antall besøk, estimert geografisk lokasjon og bevegelsesmønstre).

Vi innhenter ikke IP adresse fra besøk på websiden.

Mer informasjon om Informasjonskapsler her (ekstern link)

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan dele personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT og webleverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd..

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

·  Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

·  Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

·  Oppdatere dine personopplysninger.

·  Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

·  Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.

·  Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

·  Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Odd Haugstad
Telefonnummer: 926 62 945
E-postadresse: post @pedforlag.no
Adresse: Magnus Barfots vei 5,
4633 KRISTIANSAND S