Om Forfatteren

forfatteren
Forfatter og forelegger Odd Haugstad er logoped og cand.paed.spec. med hovedfag innen dette området. Han har skrevet bøker og fagartikler som omhandler emnet. Haugstad har spesialkompetanse på lesing og leseprosesser. Han har laget leseverk fra 1. tom 7. trinn. Han har skrevet de kjente fagbøkene om begynnerlesing: “Forberedende trening og begynnerlesning”, “Begynnerlesing” og “Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen”. Forfatteren har undervist på ulike trinn i skoleverket, bl.a. på lærerhøgskolen, vært skoleleder og leder i PPT.