Kurs

Kurs

Begynnerlesing:

-Bokstavlæring

-Lesingens og skrivingens utvikling

-Lesemetoder

-Leselæring, praktiske tips:
– Multisensorisk tilnærming
– Bokstavinnlæring
– Ordinnlæring
– Setningslæring

-Små eller store bokstaver
– Stavskrift

Klasseledelse med hovedvekt 1. – 4. trinn (overskrift/kurs)

Videregående lesning:

– Krav til en tekst

Skriveteknisk skrivning:

– Fri-skrivning
– Rett-skrivning
– Grammatikk

Leseteknisk-lesning:

– Leseflyt
– Lesetempo
– Øke lesemengden
– Leseforståelse
– Muntlighet

Ta kontakt med forlaget for nærmere informasjon ang kurs.