Bla i bøkene

Digitale Bøker
Alle lesebøker og arbeidsbøker for 1. – 7. trinn er nå også å få kjøpt som digitale bøker på www.brettboka.no

Forlagssentralen distribuerer nå alle forlagets bøker.
Angående spørsmål rundt din ordre/levering ta kontakt med vår distributør:

Pedagogisk Forlag A/S
v/ Forlagssentaralen,
Boks 20,
1402 Ski,
telefon: 64 91 94 00

Bestiling av produkter:
ordre@forlagssentralen.no eller telefon: 64 91 95 70

INFO: Klikk på boken for å se utvalgte sider. Produktene er også tilgjengelige på nynorsk.

ABC-en 1. trinn

ABCen-omslag
ABC-en

ABC-en består av lydrette ord.

ArbbokA-omslag
Arbeidsbok A
(forberedende trening)

Dette heftet er tenkt brukt før eller
parallelt med at elevene arbeider med skriftspråket.
Arbbok1-omslag  Arbbok2-omslag
Arbeidsbok 1 og 2
Arbeidsbøkene er selvinstruerende (de samme oppgavetypene går igjen; bokstav, ord og setningsnivå).
Alle nødvendige veiledninger til bruk av leseverket, står beskrevet i arbeidsbøkene. Mål: knekke lesekoden.


Lesebok1_omslagLesebok 1-10
Eleven får bok for hver nye bokstav.I Lesebok 1, har eleven lært 5 bokstaver:
i,e,s,o og i. Når eleven kommer til Lesebok 10,
er alle bokstavene lært.
Leselek1_omslag Lese-lek 1-5
Ei skrive og lesebok.
Leser et ord og får svaret på ordets omslagsside.

Bokstavspill2_1
Bokstavspill 1-6
Et bokstavspill for hver 4. bokstav.

Ordspill2_1
Ordspill 1-5
Et spill for hvert nyinnlærte ord.
Lererveil-til-ABCen_omslag
Lærerveiledning
Praktiske tips sett i lys av nyere forskning.
Vi leser 2. trinn

Vi-leser2Vi leser
Leseverket er en videreføring av
leseopplegget for første trinn..
omslag-Lese-goy10-FLesegøy Ole og Pelle.

 

Arbb1-trinn2
Arbeidsbok 1

Mål: Skape skriveglede.
Arbeidsoppgavene er selvinstruerende

Arbb2-trinn2
Arbeidsbok 2
Mål: Skape skriveglede.
Arbeidsoppgavene er selvinstruerende
omslag-lererv-trinn2
Lærerveiledning
Veiledning til leseverket
Vi leser
Vi kan lese 3. trinn

3omslag-lesebok-3-trinn
Vi kan lese

Leseboken sitt mål:
Skape leseglede.
Lett leselige tekster.
Boken har rim, dikt og eventyr.

3omslag-skrift-3-trinn
Skriftforming
Mål: Å Lære eleven å skrive stavskrift
lettlesbok1-3-trinn
Les mer
Lettlestbøker

omslag-arbb1-3-trinn
Arbeidsbok 1

Mål: Å skape skriveglede.

– friskriving
– rettskriving
– grammatikk

3omslag-arbb2-3-trinn
Arbeidsbok 2
Mål: Å skape skriveglede.

– friskriving
– rettskriving
– grammatikk

3omslag-lererveil-3-trinn
Lærerveiledning
Praktiske tips
satt inn i en teoretisk ramme
Vi kan lese mer 4. trinn

lese4aVi kan lese mer
Lesebok hvor hovedmålet
er å skape leseglede.
lererv4aLærerveiledning
Praktisk metodiske tips

 

skrift4aSkriftforming
Mål: Lære elevene å videreutvikle
en sammenhengende skrift
arbb1-4kla  arbb2-4kla  arbb3-4kla
Arbeidsbok 1, 2 og 3

Mål: Skriveglede hvor repetisjon med variasjon er en viktig strategi
(friskriving, grammatikk og rettskriving).

 

Gøy med norsk 5. trinn

omslag-lesebok5Gøy med norsk
Lesebok har som formål å skape leseglede.
Teksten er nøye utprøvd med hensyn
til målgruppens lesekompetanse.

Omslag-arbbok1-trinn5  Omslag-arbbok2-trinn5  Omslag-arbbok3-trinn5
Arbeidsbøkene 1,2 og 3
Mål: Skriveglede hvor repetisjon med variasjon er en viktig strategi (friskriving, grammatikk og rettskriving).

omslag-skrift-5-trinn  Omslag-lererveil5
Skriftforming
Mål: Lære elevene å videreutvikle en sammenhengende skrift.

Lærerveiledning
Praktiske tips satt inn i en teoretisk ramme.

Gøy med norsk 6. trinn

omslag-lesebok6
Gøy med norsk

Teksten i leseboken er nøye utprøvd med
hensyn til målgruppens lesekompetanse
(ordenes tekniske lesbarhet, ordforråd,
setningsstruktur og innhold). Mål: skape leseglede.

Omslag-arbbok-trinn6
Arbeidsbok 1

Mål: skape skriveglede.
– friskriving
– rettskriving
– grammatikk
Omslag-lererveil6
Lærerveiledning
Praktiske tips
satt inn i en teoretisk ramme
Gøy med norsk 7. trinn

omslag-lesebok7Gøy med norsk
Teksten i leseboken er nøye utprøvd med hensyn til målgruppens lesekompetanse (ordenes tekniske lesbarhet, ordforråd, setningsstruktur og innhold). Mål: skape leseglede.

Omslag-arbbok1-trinn7 Omslag-arbbok2-trinn7 Arbeidsbok 1 og 2
Mål:
– skape skriveglede.
– friskriving
– rettskriving
– grammatikk
1. – 4. trinn: Begynnerlesing

Begynnerlesing-omslagBegynnerlesing
Forberedende lesetrening.
– Grunnleggende lese- og skriveopplæring
– Videregående lese- og skriveutvikling.

 

Psykologi

sosial-og-psykologiske_forsideSociale og Psykologiske
utfordringer i hverdagen.
Denne boka tar opp hverdagens utfordringer.
Hvordan kan vi ta styringen med egne tanker, følelser og handlinger.

 

Parforholdet Pedagogosk Forlag Parforholdet
Forfatteren viser flere eksempler på hvor viktig det er at vi gir hverandre det vi trenger. Hvordan kan vi glede hverandre? Hva kan vi gjøre for å beholde gode tanker om hverandre? Boka er lettlest og den hviler på nyere forskning på området.

Pedagogikk

Klasseledelse Pedagogisk ForlagKlasseledelse
Dette er ei bok beregnet på lærere og andre som jobber med grupper i en undervisningssammenheng.

Boka kommer med mange praktiske tips, satt inn i en teoretisk ramme.

 

Språk og Skfit Pedagogisk ForlagSpråk og skriftspråkstimulerende aktiviteter i barnehagen
Dette er ei nok som tar utgangspunkt i den nye rammeplanen for barnehagen – utfordringer for 5-årsgruppa.

Lettlestbøker

elgen-svea-omslagElgen Svea
Kjærlighets- historie mellom et dyr og et menneske.
Dette er ei helt spesiell som levende og spennende skildrer historien mellom et menneske og en elg.
Boka er en lettlest bok, men passer også for høytlesing.